Розробки уроків

Езоп – легендарний поет, засновник жанру байки. Особливості змісту та побудови байок Езопа. «Езопова мова».


(розрорбка уроку 6 клас)

Тема. Езоп – легендарний поет, засновник жанру байки. Особливості змісту та побудови байок Езопа. «Езопова мова».
Мета: закріпити знання учнів про байку, її складові; познайомити з особистістю і творчістю Езопа; розкрити значення поняття «езопова мова»; формувати навички аналізу творів Езопа; розвивати логічне мислення, навички виразного читання, зв’язного мовлення; виховувати критичне ставлення до людських вад.
Очікувані результати: переказувати близько до тексту зміст байок; пояснити, чому Езопа вважають основоположником жанру байки; вміти виразно читати; визначати навчальний зміст; коментувати зміст, будову і мораль байки.
Основні поняття: байка, алегорія, мораль, езопова мова.
Тип уроку: комбінований
Форма проведення: урок – дослідження.
Обладнання: байки Езопа; малюнки учнів; ілюстрації до байок.

                                      ХІД УРОКУ
                                                               
         (За допомогою перших  букв складіть епіграф нашого уроку)
                                                                     
Слисиця          -        Гкухгар                    -         Ппбайка
Мммораль       -        ОКрилоов               -         Рприятель
ІГліібов           -        Вввиноград             -         Аягняа
Юсиницяю      -        Овоюоє                   -         Ввведмідь
Чпччілка          -        Рхмарра                  -          Дкодтик
Имузиики        -        Ивіирш                   -          Усміючись
Ссзозуля          -        Тправдта
Ьпьівень          -        Иповчальний

                                                           
                                                                                Сміючись, говорити правду
                                                                             Античний афоризм

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань
 Запитання до бесіди.
-Що таке байка? (Байка – це коротке оповідання, найчастіше у віршованій формі, переважно сатиричного характеру).
-На які частини поділяють байку? (Оповідна частина і мораль).
-Що таке мораль?
-Що таке алегорія? (Алегорія – художній прийом, який полягає в зображені і характеристиці одних явищ чи образів через інші).
-Назвіть письменників - байкарів. (Езоп, Глібов, Крилов, Федр, Лафонтен ).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 Повідомлення теми і мети уроку (учні роблять записи у зошитах).
Розповідь учителя
-Чи задумувалися ви, якими були давні греки? Звичайно, красивими фізично, розумними, вправними, сильними, бо жили у світі Гармонії та Краси.
Гармонія душі і тіла породжувала мудрість, якою доля наділяла своїх обранців. Серед таких модна назвати й Езопа, ім’я якого оповите таємницями, ключі від яких поглинув час. Жодних вірогідних відомостей про нього нема. Зате багато різних переказів і легенд про цього мудрого співця, що жив у VI ст. до нашої ери.

ІV. Вивчення нового матеріалу
-Розповідь учнів про життєвий і творчий шлях Езопа.
Найславетніший байкар світу, напівлегендарний Езоп народився у Давній Греції. Від народження він був горбатим і дуже потворним. Все життя Езоп провів у рабстві. Принаймі, так розповідають про нього легенди, хоча й невідомо чи існував Езоп насправді.
У багатьох оповіданнях героєм яких був Езоп, він завжди виявляється мудрішим і винахідливішим за свого пана, мудрішим за багатьох відомих мудреців. На основу цих оповідань був складений цілий «життєпис» байкаря. Цікава легенда про смерть Езопа: його скинули зі скелі дельфійські жерці, яким він дорікав за користолюбство і захланність.
Ім’я Езопа вперше згадується в працях історика Геродота (V ст. до н.е.). Геродот згадує його як історичну і досить відому постать, повідомляючи про те, що Езоп був байкарем, жив на острові Самосі в першій третині VI ст. до н.е. і не був рабом якогось Уадмона.
З іменем Езопа нерозривно пов’язане становлення байки. Віршовані байки, як самостійний жанр, відомі в Грецькій літературі з часів Архілоха. Езопу приписують цілий збірник байок (їх - 426), написаних прозою. Склад цього збірника дуже строкатий: поряд з добре відомими сюжетами, трапляються й анекдоти, що належать до найрізноманітніших епох. Серед байок, які приписують Езопу, є чимало вже знайомих нам («Вовк і Ягня», «Жаба і Віл», «Кінь та Осел», «Вовк і Журавель», «Крук і Лисиця» тощо).
Байки Езопа вирізняються надзвичайною простотою, лаконічністю і словесною економністю сюжету та моралі.

-         Скласти сенкан  «Езоп»
Езоп
Мудрий, винахідливий,
Писав, висміював,  засуджував
         Найславетніший байкар Давньої Греції
         Мудрець

-Читання та аналіз байок Езопа.
«Вовк та Ягня» (діти читають в ролях)
-Про що розповідається в байці? (про трагічну долю Ягня, якого з’їв Вовк).
-Назвіть головних персонажів байки. (Вовк та Ягня).
-Де відбувається дія? (На березі річки, але пейзаж відсутній).
-Чи є у байці описи героїв? (Немає. Це дає змогу зосередити увагу читачів на вчинках персонажів, тобто на дії ).
-Який прийом вигортав Езоп, щоб розкрити характери героїв? (Діалог).
-Які слова вживає автор для характеристики мови персонажів? (Вовк – став звинувачувати, зауважив, сказав; Ягня – відповіло).
-Які репліки героїв допомагають розкрити характери їхніх вчинків? (Вовк сильний, він приступливо дошкуляє бідному Ягняті, шукає привід, аби звинуватити його, Ягня ж боязливе).
-Як ви гадаєте, чи був привід для суперечки? (Ні. Ягня не могло чинити погано, бо взагалі стояло внизу. Вовкові хотілося їсти. І суперечка створена штучно).
-Який фінал твору? (Трагічний).
-Чим зумовлений трагізм? (Вчинком Вовка який не був справедливим).
-У чому криється мораль?

«Крук і Лисиця»

-Які герої діють у байці?
-Який тип людей змальовано в образі Крука? (Нерозумних, дурних, надто довірливих людей, які легко піддаються впливові і сприймають будь-які слова за щиру правду ).
-Який тип людей змальовано в образі Лисиці? (Хитрі, лицемірні, нещирі, навіть підступні, які неправдою прагнуть заволодіти тим, що їм не належить).
-Зі скількох частин складається оповідна частина? (з трьох)

«Мурашка і Цикада»

Мораль: не можна у житті бути безтурботними і не дбати про майбутнє.
Засуджуються: лінощі, безпорадність, легковажне ставлення до життя.
Мова байки: лаконічна суха, ділова; сюжет – найпопулярніший у світовому байкарстві.
«Хліборобові діти» (спочатку мовчки, потім вголос).
Порівняльний аналіз вивчених байок.
Знайдіть риси, що є спільними для усіх байок Езопа. (Всі написані прозою;одинакові за будовою: спочатку оповідь, а потім – мораль. Обмежена кількістю героїв. Присутня алегорія).
Висновок.
Свої байки Езоп будував як алегоричні розповіді, застосовуючи живу розмовну мову. Тому байки були зрозумілі всім. Алегорична мова байок дістала назву «езопова мова».
Записи в зошитах. «Езопова мова» - замаскований спосіб думок і натяками, недомовками задля уникнення будь – яких заборон.
Робота з епіграфом.
Як ви розумієте зміст античного афоризму, що є епіграфом уроку? (За допомогою сміху байкар намагається показати людям їхні вади з метою їх викорінення).

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.
 Запитання для контролю.
Які проблеми порушував Езоп у своїх байках? Якої мудрості ви навчилися? («Вовк і Ягня» - засуджує кривдників; «Мурашка і Цикада» - засуджує лінощі, безпорадність, легковажне ставлення до життя; «Хліборобські діти» - навчає, що людям слід завжди жити у злагоді).

ІV. Домашнє завдання

Виразно читати байки. Підготувати повідомлення про Лафонтена. Повторити поняття «байка», «алегорія», «мораль», «езопова мова».


1 коментар:

  1. Цікавий урок, впізнаю розробку справжнього професіонала в нашій школі)))) шкода, що в свій час я не навчалася у Вас.А директору нашому повезло)))) І саме тому ми маємо такого хорошого керівника.

    ВідповістиВидалити