Допомога учням

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ « ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ» І. ЛІТЕРАТУРНІ ДИКТАНТИ. Антична література. Міфи про Сізіфа, Пігмаліона та Галатею, Мідаса. Що таке антична література? Яка провідна тема античної літератури? Що означає слово «міф» у перекладі з грецької? Про що розповідають міфи? Які бувають міфи? Хто міг бути героєм міфу? Чим відрізнялися міфи від казки? Що робить Сізіф у міфі? Що означає вислів «сізіфова праця»? Про що розповідається у міфі про Пігмаліона і Галатею? Що означає слово «пігмаліон»? Що означає вислів «Цирульник Мідаса»? Відповіді Це давня література греко-римського рабовласницького суспільства. Оспівування людини та її світу. Слово, оповідання, переказ. Про виникнення явищ природи, релігійних обрядів, про створення світу. Про богів, героїв, аргонавтів, троянські, ліванські. Боги, напівбоги та видатні смертні-герої. Міфи завжди вважалися справжньою історією, а не вигадкою. Кожного дня піднімає на гору камінь, але він знову скочується. Виснажлива і безплідна праця. Скульптор Пігмаліон створив скульптуру Галатеї і закохався в неї. Людина, закохана у свій витвір. Людина, що не вміє зберігати таємни Гомер. «Іліада» Коли відбувається дія поеми «Іліада»? Чому розпочалась Троянська війна? Чому розгнівався Ахілл і відмовився воювати на боці ахейців? Кого попросила Фетіда, мати Ахілла, змайструвати щит для свого сина? Чому Ахілл і Гектор тричі оббігли Трою? Чи можна вважати перемогу Ахілла чесною? Чому Гектора оплакували не лише рідні, а й уся Троя? Чому Пріам прийшов до Ахілла? Чи справдились страшні сподівання Андромахи щодо майбутнього Трої? Чим закінчується Троянська війна? Що принесла десятирічна війна людям? Що означають фразеологізми «троянський кінь», «ахіллесова п’ята»? Відповіді На десятому році Троянської війни. Через яблуко розбрату. Агамемнон відібрав у Ахілла його полонянку Брісеїду. Бога вогню та ковальства Гефеста. Обидва воїни були сильні і не поступалися одне одному в бігові. Ні, йому допомогла Афіна. Це був найкращий воїн Трої. Щоб викупити тіло свого сина Гектора. Так, Троя була спалена ахейцями. Троя спалена за допомогою троянського коня, загинув Ахілл. Смерть і сльози. Хитрі, підступні наміри; слабке, уразливе місце в людини. Гомер. Поема «Одіссея» Які події висвітлює поема «Одіссея»? Яке походження та соціальне становище Одіссея? Як звали дружину Одіссея? Хто такий Поліфем? Як назвав себе Одіссей циклопові? Завдяки яким рисам характеру Одіссею вдалося перемогти Поліфема? Хто такі фантастичні істоти, що заманювали мандрівників своїм співом? Як Одіссей врятував своїх супутників від Сирен? Дике плем’я велетнів-людожерів, які розбили 11 кораблів Одіссея і зжерли його супутників. Що можна сказати про зовнішність та фізичний стан Одіссея? Що було нормою в поведінці давніх греків на відміну від диких циклопів? Що засуджує Гомер в поемі «Одіссея»? Відповіді Останні 40 днів із 10-річного плавання Одіссея. Одіссей – син Лаерта, цар Ітаки. Пенелопа. Дикий велетень, що «ні законів, ні права не знає». Ніхто. Хитрості, мудрості, кмітливості. Сирени. Залив у вуха віск. Лестригони. Виглядає як звичайна людина, фізично сильний, витривалий. Гостинність і повага навіть до незнайомих людей. Беззаконня несправедливої сили в образі Поліфема, пиха та самовпевненість в образі Одіссея. Овідій. Поема «Метаморфози» Що означає слово «метаморфози»? Якими металами класифікує Овідій чотири покоління людей? Чому розпочався потоп? Хто завітав у гості до Філемона та Бавкліди? Чому інші селяни не впустили Юпітера та Меркурія? Які риси характеру притаманні старому подружжю? Як боги подякували стареньким ? Яке бажання висловили Філемон та Бавкліда? Яка метаморфози відбулися з подружжям? Яку ідею хоче донести до читача Овідій? Кого сьогодні називають Філемоном і Бавкідою? Що поєднує уривки «Потоп» і «Філемон та Бавкліда»? Відповіді Перетворення. Золото, срібло, мідь, залізо. Зевс хотів покарати людей. Юпітер та Меркурій. Бо не були гостинними. Гостинність, працьовитість, щедрість, повага до людей, здатність до самопожертви. Пожаліли їх і залишили їм життя. Стати жерцями та померти в один день. Вони перетворилися на зелені дерева, які не розлучилися навіть після смерті. Якщо люди будуть шанувати богів, то і їм буде шана навіки. Подружжя, що провело все життя в мирі та злагоді. Боги карають грішних людей та жаліють тих, хто їх шанує. ІІ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА. Початковий рівень. 1. Поясніть, що таке антична література 2. Якою мовою написані пам’ятки античної літератури? 3. Що таке міф? 4. Назвіть цикли давньогрецьких міфів. 5. Які твори написав написав Гомер? 6. Як починаються поеми Гомера? 7. Хто викував щит Ахілла? 8. За допомогою кого Одіссей вибрався з печери кіклопа? 9. Які музичні інструменти супроводжували виконання ліричних віршів? 10. За яку провину було прикуто Прометея? 11. Чому греки вірили у долю? 12. Який цикл міфів лежить в основі трагедії Софокла «Антігона»? Середній рівень. 1. Яка провідна тема античної літератури? 2. Про що оповідається у кожному з міфічних циклів? 3. Дайте визначення епічної поеми як літературного жанру. 4. Яким розміром написані поеми Гомера? 5. Назвіть богів, котрі діють у поемах Гомера. 6. Хто із смертних людей, які згадуються в поемах Гомера, після смерті ввійшов до сонму олімпійців? 7. Назвіть постійні епітети, з допомогою яких Гомер характеризує своїх героїв. 8. Яка особливість давньогрецької лірики? 9. Назвіть види давньогрецької лірики. 10 Назвіть найвідоміших давньогрецьких поетів. 11. Хто вважається батьком трагедії? 12. Назвіть найвідоміших давньогрецьких драматургів. Достатній рівень. 1. Назвіть провідні теми античної літератури. 2. У чому полягає сутність «гомерівського питання»? Які причини його виникнення? 3. Схарактеризуйте образи Ахілла й Гектора. 4. Визначте тематику давньогрецької лірики Високий рівень. 1. Порівняйте образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу воїна і людини. 2.Чому поеми Гомера називають «енциклопедією життя давніх греків»? 3. Розкрийте, у чому полягає гуманістичний пафос поеми Гомера «Іліада»? 4. Доведіть, що давньогрецька література мала великий вплив на всесвітній літературний процес. 5. На основі прочитаних творів сформулюйте ідеал людини Давньої Греції. ДАВНЬОРИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Початковий рівень. 1. Який період в історії розвитку римської літератури називають «золотою добою»? 2. Яким розміром написана поема Вергілія «Енеїда»?? 3. Якого давньогрецького поета творчо наслідував Вергілій? 4. Назвіть відомих вам богів та героїв, які є персонажами поеми Вергілія «Енеїда». 5. Хто є головним героєм поеми Вергілія «Енеїда»? 6. Хто з богів викував щит Енея? 7. Звідки відплив Еней? 8. Назвіть найвідоміших римських поетів «золотої доби». 9. Чиїм сучасником був Овідій? 10. Хто такий Меценат? 11. Хто з римських поетів став вигнанцем? 12. Наведіть приклади афоризмів Горація. Середній рівень. 1. Назвіть найвідоміші твори Вергілія. Яка тематика цих творів? 2. Що покладено в основу сюжету поеми Вергілія «Енеїда»? 3. Визначте провідну думку поеми Вергілія «Енеїда». 4. Що було зображено на щиті Енея? 5. Хто провістив Енеєві його майбутню долю? 6. Які види поезії характерні для творчості Горація? 7. Визначте тему оди Горація «До Мельпомени». 8. Якою була тематика ранніх творів Овідія? 9. Які факти із життя Овідія вплинули на зміну тем його поезії? 10 З якими металами асоціюється в Овідія розвиток людського суспільства? 11. Яка основа поеми Овідія «Метаморфози»? 12. У творчості яких поетів ХІХ ст. є спільні мотиви з одою Горація «До Мельпомени»? Достатній рівень. 1. Визначте особливості сюжету та композиції поеми Вергілія «Енеїда». 2. Які художні особливості є характерними для «Енеїди» Вергілія? 3. Знайдіть спільне і відмінне між поемами Гомера і Віергілія. Високий рівень. 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Моральні принципи давніх римлян, що знайшли відображення в образі Енея». 2.Розкрийте основний пафос поеми Вергілія «Енеїда». 3. Назвіть основні мотиви творчості римських поетів «золотої доби»

Немає коментарів:

Дописати коментар